VIETNAMESE MEDICAL SOCIETY OF NORTHEAST AMERICA

                 Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

LỊCH SỬ HộI Y-NHA-DƯỢC MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ 

Hội được thành lập vào năm 1982 do sáng kiến của BS Trần Minh Tùng. Vị Chủ Tịch đầu tiên là Giáo sư Trần Đình Đệ. Sau đó là lần lược các Chủ Tịch như sau, mỗi vị đảm nhận hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 2 năm, ngoại trừ Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân làm gần 5 năm do bầu cử trễ.
1.BS Trần Minh Tùng
2.BS Hoàng Thiện Căn
3.BS Đặng-Vũ Phương Thảo
4.BS Nguyễn Quốc Quân
5.BS Từ Phấy
6.BS Nguyễn Đức Vinh
7.BS Trần Văn Sáng


Sau đây là các hoạt động của Hội:
• Tổ chức CME hay dinner meeting mỗi tháng hoặc mỗi 2 tháng
• Tổ chức New Year Health Fair (khám bệnh phòng ngừa về Y Khoa và Nha Khoa) từ năm 1995 do BS Đặng-Vũ Phương Thảo khởi xướng.
• Từ năm 2006, Hội tổ chức Summer Health Fair ( do BS Trần Văn Sáng khởi xướng) với mức độ rộng lớn gồm cả screening Hepatitis B và C cho Cộng Đồng Việt Nam cùng với các dịch vụ khác như:

     + Đo mắt, đo độ loãng xương, đo thính lực 

     + Nha khoa phòng nhừa
     + Hướng dẫn về thuốc đang xài
     + Hướng dẫn về bệnh chuyên khoa như: tim, phổi, tiêu hóa, tiết niệu, ngoài da, Hep B
     +Chủng ngừa cúm, ngừa siêu vi gan B
     + Thử máu tìm bênh siêu vi gan B và C, thử đường và mỡ
     + Phối hợp hoạt đông với 12 đoàn thể trong cộng đồng để giúp khai thuế,
         hướng dẫn về medicare, Medicaid, dịch vụ của Boat People SOS, hướng dẫn tìm việc làm, hướng dẫn về các bệnh khuyết tật .

• Mỗi năm thường có khoảng hơn 1500 đồng hương đến Health Fair, screening hơn 500 người về Hepatitis B và C, Lipid profile và blood sugar

• Tổ chức nói chuyện với Cộng Đồng, Nhà Thờ, Chùa về bệnh siêu vi gan

• Chích ngừa hep B phối hợp với Health Department of Fairfax county sau mỗi Health Fair 

• Năm 2011, Hội có hợp tác với các Hôi khác như Chinese Medical Association và Korean Medical society để tổ chức lần đầu tiên Asian Health Convention tại Virginia cùng với trình diễn cultural oriented music of Vietnamese, Korean, Chinese. 

• Năm 2012, Hội đã tu chỉnh bylaws và làm website.